Jsme vždy
na Vaší straně

Podpoříme Vás ve všech Vašich záležitostech - Vaše zájmy jsou u nás na prvním místě. Jsme česká nezávislá advokátní kancelář a nabízíme Vám právní služby ve všech oborech práva.


Co nabízíme

Věnujeme se obchodnímu právu (zejména právo korporátní a smluvní) a občanskému (zvláště právo nemovitostí a smluvní závazky).

Jsme připraveni hájit Vaše zájmy i v trestním řízení jako obhájci či zmocněnci poškozeného.

Připravujeme smluvní dokumenty a jiné listiny o právních úkonech.

Máme rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek z obchodního styku. Uplatňujeme nároky u protistran, soudů i rozhodců.

Úzce spolupracujeme s kanceláří zkušeného daňového poradce a exekutora.

Zajistíme Vaše zastupování i v zahraničí, prostřednictvím advokátů, se kterými spolupracujeme.

Za úspěch považujeme spokojenost klienta s výsledkem poskytnuté právní pomoci.Kdo jsme

JUDr. Pavel Šíma

narozen 1975 v Plzni
jazykové znalosti: angličtina

1994 – 1999
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

2005
obhajoba rigorózní práce na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

2002 - 2005
advokátní koncipient

2005 – 2008
člen sdružení advokátů
Skopeček - Kolaříková - Burianová - Šíma

od 2009
samostatný advokát


Více informací o advokátech »


Kontakt

Sídlo kanceláře:
Radobyčická 8, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 377 223 916
Fax: +420 377 223 916

E-mail: pavel.sima@aksb.eu


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.